Home / Bibel ämnen / Tålamod

Tålamod

Hur kan vårt tålamod stärkas? Mänskligt tålamod utvecklas genom svårigheter. Bibeln säger i Romarbrevet 5:3-4   Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp.       Jakobsbrevet 1:3-4 säger:  Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist.

Vårt tålamod står i relation till kvalitén på vårt förhållande till Gud. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 14:12   Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.”

Guds folk borde ha tålamod med varandra. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:1-2   ...att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

De som är tålmodiga får ärva vad som utlovats. Bibeln säger i Hebreerbrevet 6:11-12   Jag önskar att ni alla ända till slutet måtte visa samma iver att få se ert hopp uppfyllt. Förslöas inte, utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat.”

Vi bör visa tålamod i vår väntan på Jesu återkomst. Bibeln säger i Jakobsbrevet 5:7-8   Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.