Home / Bibelemner / Ubetingete absolutter

Ubetingete absolutter

Ofte kan det virke som om det eneste som har noe å si, er hva vi selv mener, føler og opplever. Sier Bibelen noe om sannhet utenfor våre egne oppfatninger – noe som er absolutt? Det står i Bibelen, Salmene 111,4.7.8. ”Barmhjertig og nådig er Herren. Det han gjør, er sant og rett; pålitelige er alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid, de er gitt i troskap og rettvishet.”

Forandrer Gud seg noensinne? Det står i Bibelen, Malaki 3,6. ”Jeg, Herren, har ikke forandret meg…”

Er Guds Ord sannhet? Det står i Bibelen, Johannes 17,17. ”Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet.”

Vil Gud noensinne forandre på sitt Ord? Det står i Bibelen, Salmene 93,5. ”Dine lovbud er pålitelige. Hellighet skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.” I Matteus 24,35 står det, ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.”

På dommens dag vil alle bli dømt etter Guds evige og uforanderlige lov. Det står i Bibelen, Jakob 2,10-12. ”For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle. For han som sa: ”Du skal ikke bryte ekteskapet,” han sa også: ”Du skal ikke slå i hjel.” Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. Dere skal dømmes etter frihetens lov, og etter det må dere leve, i ord og gjerning.”

Alle mennesker vil stå ansvarlige for sine gjerninger, overfor Guds absolutte lov. Det står i Bibelen, Romerne 2,6.11. ”Han skal lønne enhver etter det han har gjort. For Gud gjør ikke forskjell på folk.”