Absolut

Într-o lume unde se pare că singurul lucru valabil este valoarea personală a cuiva şi felul cum cineva abordează un subiect, ne vorbeşte oare Biblia despre ceva absolut?

Este scris în Biblie: Psalm 111:4,7-8. “Domnul este îndurător şi milostiv. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.”

Oare se schimbă Dumnezeu vreodată?

Este scris în Biblie: Maleahi 3:6. “Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb...”

Este Cuvântul lui Dumnezeu adevărul?

Este scris în Biblie: Ioan 17:17. “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul.”

Oare Cuvântul lui Dumnezeu se va schimba vreodată?

Este scris în Biblie: Psalm 93:5. “Cât de mari sunt lucrările Tale ,Doamne şi cât de adânci sunt gândurile Tale!”

Matei 24:35. “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”

Când va veni Ziua Judecăţii, atunci Legea lui Dumnezeu, care nu se va schimba niciodată, ne va judeca pe toţi.

Este scris în Biblie: Iacov 2:10-12. “Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis:”Să nu preacurveşti” a zis şi: “Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei.” ( “a libertăţii” - traducerea engleză TLB).

Dumnezeu ne face răspunzători pe fiecare dintre noi în faţa principiilor Sale absolute şi eterne pe care ni le-a dat în Legea Sa.

Este scris în Biblie: Romani 2:6,11. “Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.” (“Căci nu este părtinire la Dumnezeu!” - Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).