Home / Bibel ämnen / Oföränderlig

Oföränderlig

I en värld där allt tycks vara relativt och föränderligt talar bibeln om något som är fast och oföränderligt. Bibeln säger i Psalm 111:4,7,8: ”Nådig och barmhärtig är Herren. Hans händers verk är sanning och rätt, alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står de fasta, de fullbordas med sanning och rättvisa.”

Ändrar sig Gud så som vi människor gör? Bibeln säger i Malaki 3:6: ”Jag, HERREN, har inte förändrat mig…”

Är Guds ord sanning? Bibeln säger i Johannes 17:17. ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.”

Kommer Guds ord någonsin att ändras? Bibeln säger i Matteus 24:35: ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”

När Guds slutliga dom är här, kommer lagen då ändras? Bibeln säger i Jakobs brev 2:10-12: ”Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.”

Gud kommer att låta var och en stå till svars för sina egna gärningar. Bibeln säger i Romarbrevet 2:6,11: ”Han skall löna var och en efter hans gärningar. Gud gör inte skillnad på människor.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.