Home / Subiecte biblice / Înviere

Înviere

Scriptura afirmă că Isus Hristos a fost înviat din moarte.

Este scris în Biblie: Matei 28:5-6. “Îngerul a vorbit atunci femeilor: “Nu vă înspăimântaţi!” a zis el. “Ştiu că-L căutaţi pe Isus care a fost răstignit, dar El nu-i aici! Căci a înviat aşa cum a spus. Intraţi şi vedeţi locul unde zăcea trupul Său… Şi acum, duceţi-vă repede şi spuneţi ucenicilor Săi că a înviat din morţi şi că pleacă în Galileia unde Se va întâlni cu ei” (NT pe înţelesul tuturor).

Învierea s-a întâmplat exact aşa cum au spus profeţii.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 15:3-4. “Chiar de la început, v-am transmis ceea ce mi s-a spus, anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, exact aşa cum spuseseră Scripturile că va muri, şi că a fost îngropat, iar la trei zile după aceea S-a ridicat din mormânt aşa cum au prezis profeţii” (NT pe înţelesul tuturor).

Învierea lui Isus este adevărul central în credinţa creştină.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 15:14-17. “Or, dacă El e încă mort, atunci toate predicile noastre nu servesc la nimic, iar încrederea voastră în Dumnezeu este goală, fără valoare şi zadarnică; iar noi apostolii suntem cu toţii nişte mincinoşi, fiindcă v-am spus că Dumnezeu L-a înviat pe Cristos din morţi, şi asta bineînţeles că nu mai e adevărat, dacă morţii nu mai învie. Dacă nu învie ei, atunci nici Cristos nu a înviat, iar voi degeaba mai credţi că Dumnezeu vă va mântui; de fapt, vă aflaţi sub osânda păcatelor voastre” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce ne învaţă Biblia despre învierea noastră din morţi? Învierea noastră e sigură din cauza învierii lui Hristos.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 15:12-14. “Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră.”

Trupurile noastre vor fi diferite decât cele prezente şi vor fi veşnice.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 15:51-53. “Dar eu vă spun acest secret ciudat şi minunat: nu toţi vom muri, dar toţi vom primi un trup nou! Se va întâmpla dintr-odată, cât ai clipi din ochi, atunci când va suna ultima trâmbiţă. Căci din cer se va auzi sunetul puternic al trâmbiţei şitoţi creştinii care au murit vor invia dintr-odată, având trupuri noi care nu vor mai muri niciodată; şi apoi, noi cei încă în viaţă, vom avea deodată trupuri noi. Căci trupurile noastre pământeşti, cele muritoare, de acum, trebuie transformate în trupuri cereşti care nu mai pot pieri, ci vor trăi în veac” (NT pe înţelesul tuturor).

Din cauza învierii lui Hristos, El are putere să reînvieze relaţiile moarte şi pe cei care sunt morţi spiritual.

Este scris în Biblie: Filipeni 3:10. “Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui.”

Efeseni 2:1,4-5. “Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).”