Home / Bibel ämnen / Uppståndelse

Uppståndelse

Skriften bekräftar att Jesus Kristus stod upp ifrån de döda. Bibeln säger i Matteusevangeliet 28:5-6   Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg.

Uppståndelsen skedde just så som profeterna förutsagt. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 15:3-4   Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna ”

Jesu uppståndelse är en central lära i den kristna tron. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 15:14-17   Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder.

Vad lär Bibeln om vår uppståndelse från de döda? Vår uppståndelse är säker på grund av att Kristus har uppstått. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 15:12-14   Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro.

Våra uppståndna kroppar skall skilja sig från våra nuvarande och de skall vara eviga. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 15:51-53   Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

På grund av Kristi uppståndelse har Han makten att uppväcka de döda. Bibeln säger i Filipperbrevet 3:10-11   Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans – kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.

Efesierbrevet 2:4-6 säger:  Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.