Din kilde til Bibelsvar

Bibleinfo.com hjelper folk rundt om i verden til å oppdage hva Bibelen sier om livets spørsmål. Her vil du finne råd, veiledning, oppmuntring, og hjelp –alt fra Guds ord

Today's Topic

Svakhet

Det er når vi er svakest at vi opplever Guds styrke klarest. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 12,9. ”Men han svarte: ”Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.” Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS