Din kilde til Bibelsvar

Bibleinfo.com hjelper folk rundt om i verden til å oppdage hva Bibelen sier om livets spørsmål. Her vil du finne råd, veiledning, oppmuntring, og hjelp –alt fra Guds ord

Today's Topic

Fullkommenhet

Et av våre mål skal være å oppnå fullkommenhet. Det står i Bibelen, Matteus 5,48. ”Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS