Din kilde til Bibelsvar

Bibleinfo.com hjelper folk rundt om i verden til å oppdage hva Bibelen sier om livets spørsmål. Her vil du finne råd, veiledning, oppmuntring, og hjelp –alt fra Guds ord

Today's Topic

Ubetingete absolutter

Ofte kan det virke som om det eneste som har noe å si, er hva vi selv mener, føler og opplever. Sier Bibelen noe om sannhet utenfor våre egne oppfatninger – noe som er absolutt? Det står i Bibelen, Salmene 111,4.7.8. ”Barmhjertig og nådig er Herren. Det han gjør, er sant og rett; pålitelige er alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid, de er gitt i troskap og rettvishet.”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS