Din kilde til Bibelsvar

Bibleinfo.com hjelper folk rundt om i verden til å oppdage hva Bibelen sier om livets spørsmål. Her vil du finne råd, veiledning, oppmuntring, og hjelp –alt fra Guds ord

Today's Topic

Nye pakt

Hva er Den nye pakt mellom Gud og oss mennesker? Den nye pakt er selve løsningen på menneskenes opprør mot Gud og syndens problem. Det står i Bibelen, Jeremia 31,33. ”Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS