Din kilde til Bibelsvar

Bibleinfo.com hjelper folk rundt om i verden til å oppdage hva Bibelen sier om livets spørsmål. Her vil du finne råd, veiledning, oppmuntring, og hjelp –alt fra Guds ord

Today's Topic

Modenhet

Åndelig modenhet starter med det grunnleggende, og beveger seg så videre til dypere innsikt og forståelse. Det står i Bibelen, Hebreerne 6,1. ”Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud.”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS