Αγνότητα

Ποιο είναι το μυστικό μιας αγνής ζωής; Η Αγία γραφή αναφέρει: "Με ποιον τρόπο θα καθαρίζει ο νέος τον δρόμο του; τηρώντας τα λόγια Σου." (Ψαλμός 119: 9)

Η ευτυχία δίνεται ως υπόσχεση σε αυτόν που έχει καθαρή καρδιά. Η Αγία γραφή αναφέρει: "Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό." (Ματθαίος 5: 8)

Σε τι πρέπει να στρέψουμε τις σκέψεις μας; Η Αγία γραφή αναφέρει: "Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή κι αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 8)

Ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιον του Κυρίου; Η Αγία γραφή αναφέρει: "Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου; Και ποιος θα σταθεί στον άγιο τόπο του; Ο αθώος στα χέρια και ο καθαρός στην καρδιά. Εκείνος που δεν έδωσε την ψυχή του σε ματαιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα." (Ψαλμός 24: 3 - 4)

Η αγνότητα χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον για τον φτωχό. Η Αγία γραφή αναφέρει: "Θρησκεία καθαρή και χωρίς ψεγάδι μπροστά στον Θεό και Πατέρα είναι τούτη: Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις χήρες στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο." (Επιστολή Ιακώβου 1: 27)

Ένα πρόσωπο βλέπει και ακούει αυτό που επιθυμεί. Η Αγία γραφή αναφέρει: "Στους μεν καθαρούς όλα είναι καθαρά. Στους μολυσμένους όμως και απίστους τίποτε δεν είναι καθαρό. Αλλά και ο νους τους και η συνείδηση είναι μολυσμένα." (Επιστολή προς Τίτον 1: 15)

Να επιλέξεις τους φίλους που αγαπούν τον Κύριο και έχουν καθαρή καρδιά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τις δε νεοτεριστικές επιθυμίες απόφευγέ τις· και επιδίωκε τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μαζί μ’ εκείνους που επικαλούνται τον Κύριο από καθαρή καρδιά.." (Επιστολή προς Τιμόθεο Β΄ 2: 22)

Για να προετοιμαστείς για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, η αγνότητα αποτελεί προϋπόθεση. Η Αγία γραφή αναφέρει: "Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και ακόμη δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι, όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Επειδή θα τον δούμε καθώς είναι. Και καθένας που έχει αυτήν την ελπίδα επάνω σε Αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του, όπως Εκείνος είναι αγνός." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3: 2 – 3)