Home / Subiecte biblice / Curăţie

Curăţie

Care este secretul trăirii unei vieţi curate?

Este scris în Biblie: Psalm 119:9. “Cum îşi va ţinea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.”

Fericirea e promisă celor cu inima curată.

Este scris în Biblie: Matei 5:8. “Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”

Spre ce să ne îndreptăm gândurile?

Este scris în Biblie: Filipeni 4: 8. “Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”

Cine poate sta înaintea lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Psalm 24:3-4. “Cine va putea să se suie la muntele Domnului? - Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele.”

Curăţia include îngrijirea de cei în nevoie.

Este scris în Biblie: Iacov 1:27. “Creştinul curat şi fără prihană, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este acela care are grijă de orfani şi de văduve, care rămâne credincios Domnului şi nu se lasă întinat sau contaminat de legăturile sale cu lumea” (NT pe înţelesul tuturor).

Fiecare vede şi aude ceea ce caută şi doreşte.

Este scris în Biblie: Tit 1:15. “Omul cu inima curată vede în toate numai bine şi pentru el totul e curat, dar cel cu inima haină şi năpădită de bănuieli, nu ştiu cum se face, că numai rău găseşte în toate, deoarece priveşte şi ascultă totul prin mintea lui întinată şi inima lui răzvrătit㔠(NT pe înţelesul tuturor).

Alege-ţi prieteni care iubesc pe Domnul şi care au inimi curate.

Este scris în Biblie: 2Timotei 2:22. “Fugi de tot ce-ţi trezeşte acele pofte atât de comune la tineri şi stai, în schimb, aproape de orice lucru care te face să doreşti a face bine. Ai credinţă şi dragoste şi gustă plăcerea pe care ţi-o oferă tovărăşia celor ce iubesc pe Domnul şi au inimi curate” (NT pe înţelesul tuturor).

Curăţia este o cerinţă în pregătirea pentru cea de a doua venire a Domnului Hristos.

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:2-3. “Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.”