Home / Bibelemner / Renhet

Renhet

Hvordan kan et menneske klare å leve et rent og rettferdig liv? Det står i Bibelen, Salmene 119,9. ”Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.”

Gud har lovet at mennesker som har et rent hjerte skal oppleve glede. Det står i Bibelen, Matteus 5,8. ”Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.”

Hva skal vi fokusere på i hverdagen? Det står i Bibelen, Filipperne 4,8. ”For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn å det!”

Hvem er i stand til å stå oppreist fremfor Gud? Det står i Bibelen, Salmene 24,3-4. ”Hvem kan gå opp til Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?” ”Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, den som ikke farer med svik og ikke sverger falsk ed.”

Renhet er også det å ha omsorg for de som lider nød. Det står i Bibelen, Jakob 1,27. ”En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.”

Mennesker ser og hører det de søker etter. Det står i Bibelen, Titus 1,15. ”Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem.”

Velg venner som elsker Gud og har et rent hjerte. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,22. ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.”

Renhet er en viktig bestanddel i våre forberedelser på Jesu annet komme. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,2.3. ”Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.”