Home / Bibel ämnen / Renhet

Renhet

Vad är hemligheten med att leva ett rent liv? Bibeln säger i Psalm 119:9, 16   Hur kan en ung man bevara sitt liv rent, så att han håller sig till ditt ord?   I dina stadgar har jag min lust, aldrig glömmer jag ditt ord.

Lycka utlovas de renhjärtade. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:8   Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.”

Vad bör vi inrikta våra tankar på? Bibeln säger i Filipperbrevet 4:8   Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.

Vem kan stå inför Gud? Bibeln säger i Psalm 24:3-4   Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt.”

Renhet innefattar omsorg om de behövande. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:27   Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader.

En person ser det som han vill se. Bibeln säger i Titusbrevet 1:15   För de rena är allting rent, men för dem som lever i orenhet och otro är ingenting rent, de är orena både i sinne och samvete.

Välj vänner som älskar Herren och har rena hjärtan. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:22   Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta.”

Renhet en förutsättning och förberedelse för Jesu återkomst. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:2-3   Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.