Ανθρωπότητα

Ο Ιησούς, επειδή έγινε άνθρωπος, νίκησε την αμαρτία και το θάνατο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή λοιπόν τα παιδιά έγιναν κοινωνοί σάρκας και αίματος κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, για να καταργήσει, διαμέσου του θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου, δηλ. τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους, όσους εξαιτίας του φόβου του θανάτου ήσαν σε ολόκληρη τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία." (Επιστολή προς Εβραίους 2: 14 – 15)

Επειδή έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς κατέστησε το Θεό γνωστό σε μας όπως ποτέ πριν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να είναι μάλιστα σε σας το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας μορφή δούλου, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 2: 5 – 7)

Ο Θεός παρουσιάζει το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους μέσω των αδύναμων ανθρώπων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Έχουμε μάλιστα τούτον τον θησαυρό μέσα σε χωμάτινα σκεύη, ώστε η υπερβολή της δύναμης να είναι του Θεού και όχι από εμάς." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 4: 7)