Home / Subiecte biblice / Umanitate

Umanitate

Isus a biruit păcatul şi moartea când a devenit om.

Este scris în Biblie: Evrei 2:14-15. “Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.”

Fiind om adevărat, Isus ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Filipeni 2:5-7. “Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.”

Dumnezeu prezintă Evanghelia prin fiinţe omeneşti slabe.

Este scris în Biblie: 2 Corinteni 4:7. “Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemai pomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.”