Home / Bibelemner / Menneske

Menneske

Jesus beseiret både synden og døden da han ble menneske. Det står i Bibelen, Hebreerne 2,14-15. ”Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv.”

Ved å bli helt menneske, var Jesus i stand til å åpenbare Gud for oss mennesker på en måte som før ikke hadde vært mulig. Det står i Bibelen, Filipperne 2,5-7. ”Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske.”

Gud viser oss evangeliets sannheter gjennom dødelige og svake mennesker. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 4,7. ”Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.”