Home / Bibel ämnen / Mänsklighet

Mänsklighet

Jesus besegrade synd och död genom att bli människa. Bibeln säger i Hebreerbrevet 2:14-15   Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.

Genom att bli människa har Jesus gjort Gud känd för oss som aldrig tidigare. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:5-7   Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. ...

Gud presenterar det glada budskap genom bräckliga människor. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 4:7   Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.