Ανοησία

Η άρνηση της ύπαρξης του Θεού είναι ανοησία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο άφρονας είπε στην καρδιά του: Δεν υπάρχει Θεός." (Ψαλμός 14: 1)

Τα πνευματικά θέματα του Θεού φαίνονται ανόητα στον άπιστο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο φυσικός άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα του Θεού· επειδή είναι σ’ αυτόν μωρία και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, για τον λόγο ότι ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 2: 14)

Ένας ανόητος άνθρωπος δεν έχει κανέναν αυτοέλεγχο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο άφρονας εκθέτει όλη του την ψυχή· ενώ ο σοφός την αναχαιτίζει προς τα πίσω." (Παροιμίες 29: 11)

Οι ανόητοι μιλούν πάρα πολύ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο σοφός στην καρδιά θα δέχεται εντολές, ενώ ο μωρός στα χείλη θα υποσκελιστεί." (Παροιμίες 10: 8) "Και ο ίδιος ο άφρονας, όταν σωπαίνει, θεωρείται σοφός· κι εκείνος που κλείνει τα χείλη του, θεωρείται συνετός." (Παροιμίες 17: 28)