Nebunie

Negarea existenţei lui Dumnezeu este nebunie.

Este scris în Biblie: Psalm 14:1. “Nebunul zice în inima lui: “Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.”

Lucrurile lui Dumnezeu par o nebunie pentru cel necredincios.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 2:14. “Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte.”

Un nebun nu se poate controla.

Este scris în Biblie: Proverbe 29:11. “Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte.”

Cei nebuni vorbesc prea mult.

Este scris în Biblie: Proverbe 10:8. “Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.”

Proverbe 17:28. “Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea şi de priceput dacă şi-ar ţine gura.”