Home / Bibelemner / Dumhet

Dumhet

Det er direkte uforstandig å fornekte at Gud finnes. Det står i Bibelen, Salmene 14,1. ”Dåren sier i sitt hjerte: ”Det finnes ingen Gud.” Deres gjerninger er onde og avskyelige; det er ikke én som gjør det gode.”

Åndelige aspekter ved livet kan virke meningsløse på den som ikke tror. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 2,14. ”Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.”

En person uten forstand tenker ikke over hva han eller hun sier. Det står i Bibelen, Ordspråkene 29,11. ”En dåre gir luft for alt sitt sinne, men en vismann holder det tilbake.”

Uforstandige mennesker prater for mye. Det står i Bibelen, Ordspråkene 10,8. ”Klok er den som tar budene til seg, men den som snakker tåpelig, faller.” Ordspråkene 17,28. ”Selv dåren kan regnes for vis når han tier, gjelde for klok når han holder munn.”