Home / Bibel ämnen / Dårskap

Dårskap

Att förneka Guds existens är dårskap. Bibeln säger i Psalm 14:1  Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud." De handlar fördärvligt och skändligt, ingen gör det goda.

Allt som har med Gud att göra verkar vara dårskap för den som inte tror. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 2:14  Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”

En dåre har ingen självbehärskning. Bibeln säger i Ordspråksboken 29:11  Dåren ger luft åt sin vrede, den vise behärskar sig.”

Dåren talar för mycket. Bibeln säger i Ordspråksboken 17:28”Även dåren anses vis om han tiger och klok så länge han håller mun.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...