Ασφάλεια

Μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς, αν γνωρίζουμε τον Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "αλλά η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο. Επειδή ο φόβος έχει κόλαση. Κι εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 4: 18)

Μπορούμε να έχουμε ασφάλεια ακόμα και μέσα σε φυσικές καταστροφές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι’ αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών. Και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους. Και τα βουνά σείονται εξαιτίας της έπαρσής τους ." (Ψαλμός 46: 1 - 3)

Μπορούμε να είμαστε ασφαλείς ξέροντας ότι ο Θεός δεν κοιμάται ποτέ, αλλά μας προσέχει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ούτε θα νυστάξει αυτός που σε φυλάττει. Να, δεν θα νυστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί, αυτός που φυλάττει τον Ισραήλ." (Ψαλμός 121: 2 - 4)

Ασφάλεια σημαίνει να έχεις ψυχική ηρεμία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Από κακή φήμη δεν θα φοβηθεί. Η καρδιά του είναι στερεή, ελπίζοντας στον Κύριο. Η καρδιά του είναι στηριγμένη. Δεν θα φοβηθεί, μέχρις ότου δει την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς του." (Ψαλμός 112: 7 - 8)

Χρειαζόμαστε την ασφάλεια που προέρχεται από τη βεβαιότητα ότι είμαστε υπό την προστασία του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και το θέλημα του Πατέρα που με απέστειλε, είναι τούτο: Κάθε τι που μου έδωσε, να μην χάσω τίποτε από αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη μέρα." (Ιωάννης 6: 39)

Χρειαζόμαστε την ασφάλεια που προέρχεται από τη βεβαιότητα πως έχουμε την αιώνια ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Εκείνος που δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Αυτά τα έγραψα σε σας που πιστεύετε στο όνομα του υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 5: 11 – 13)