Home / Bibelemner / Trygghet

Trygghet

Vi kan oppleve trygghet ved å kjenne Jesus. Det står i Bibelen, 1. Johannes 4,18. ”Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.”

Vi kan ha trygghet tross i naturkatastrofer. Det står i Bibelen, Salmene 46,2-4. ”Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle trengsler var det han som hjalp oss. Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav.”

Vi kan føle oss trygge i visshet om at Gud aldri sover, men våker over oss. Det står i Bibelen, Salmene 121,2-5. ”Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli ustø, din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd.”

Trygghet er å ha fred i sinnet. Det står i Bibelen, Salmene 112,7-8. ”Han er ikke redd for onde rykter, hans hjerte er fast, han stoler på Herren. Hans sinn er rolig og uten frykt; til slutt får han se at hans fiender faller.”

Vi behøver å kjenne tryggheten i vårt liv som kommer av å leve under Kristi beskyttelse. Det står i Bibelen, Johannes 6,39. ”Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag.”

Vi trenger tryggheten som kommer av vissheten om at vi vil få evig liv. Det står i Bibelen, 1. Johannes 5,11-12. ”Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.”