Home / Bibel ämnen / Trygghet

Trygghet

Vi kan finna trygghet genom att lära känna Jesus. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 4:18-19 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss.

Vi kan känna trygghet mitt i naturkatastrofer. Bibeln säger i Psalm 46:2-4   Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, om än vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror.

Vi kan vara trygga när vi vet att Gud alltid vakar över oss. Bibeln säger i  Psalm 121:2-4   Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel.

Trygghet är att ha sinneslugn. Bibeln säger i Psalm 112:7-8   Olycksbud behöver han inte frukta, hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren. Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan, han får se sina fienders fall.

Under Jesu Kristi beskydd, kan vi alltid vara trygga. Bibeln säger i Johannesevangeliet 6:39   Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen.

Vi behöver Guds trygghet i löftet om evigt liv. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 5:11-13   Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...