Home / Subiecte biblice / Siguranţă

Siguranţă

Putem găsi siguranţă în cunoaşterea lui Isus.

Este scris în Biblie: 1Ioan 4:18. “N-avem de ce să ne temem de Cineva care ne iubeşte cu o dragoste desăvârşită. Iubirea Sa perfectă faţă de noi izgoneşte orice simţământ de groază de ce ne-ar putea face. Dacă ne este totuşi frică, asta se datorează faptului că ne temem de ce-ar putea să ne facă şi dovedeşte că nu suntem deplin convinşi de iubirea Sa pentru noi” (NT pe înţelesul tuturor).

Putem avea siguranţă în mijlocul dezastrelor naturale.

Este scris în Biblie: Psalnul 46:1-3. “Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii in inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.”

Putem fi siguri, ştiind că Dumnezeu nu doarme niciodată, ci veghează asupra noastră.

Este scris în Biblie: Psalmul 121:2-4. “Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte , nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşre pe Israel.”

Siguranta înseamnă a avea o inimă tare.

Este scris în Biblie: Psalmul 112:7-8. “El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată, n-are nici o teamă, până îşi vede împlinită dorinţa faţă de protivnicii lui.”

Avem nevoie de siguranta de a fi sub protecţia Domnului Hristos.

Este scris în Biblie: Ioan 6:39. “Şi voia Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.”

Avem nevoie de siguranţa care vine din cunoaşterea faptului că avem viaţa veşnică.

Este scris în Biblie: 1Ioan 5:11-12. “Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul, n-are viaţa.”