Δαίμονες

Οι δαίμονες είναι έκπτωτοι άγγελοι που υπηρετούν τον Σατανά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο Σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του." (Αποκάλυψη 12:9)

Οι δαίμονες είναι ισχυροί, αλλά περιορίζονται από το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όλοι έμειναν έκθαμβοι, ώστε συζητούσαν αναμεταξύ τους, λέγοντας: Τι είναι αυτό; Ποια είναι αυτή ή νέα διδασκαλία; Επειδή με εξουσία προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και τον υπακούν." (Μάρκος 1:27)

Ο Ιησούς μπορεί να ασκήσει εξουσία πάνω στους δαίμονες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιησούς το επιτίμησε, λέγοντας: Σώπα, και βγες απ’ αυτόν. Και το δαιμόνιο τον έριξε στο μέσον και βγήκε απ’ αυτόν, χωρίς να τον βλάψει καθόλου. Και όλοι εκπλάγηκαν, και συνομιλούσαν αναμεταξύ τους, λέγοντας: Ποιος είναι αυτός ο λόγος, επειδή με εξουσία και δύναμη προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα, και βγαίνουν;" (Λουκάς 4:35 - 36)

Είναι οι δαίμονες παρόντες σήμερα; Ο εχθρός είναι αόρατος, αλλά η μάχη είναι πραγματική και προσωπική. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλ’ ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια." (Επιστολή Προς Εφεσίους 6:12.)

Εάν υποταχθούμε στο Θεό και αντισταθούμε στο Σατανά, αυτός (ο Σατανάς) θα φύγει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό. Αντισταθείτε στον διάβολο, και θα φύγει από σας." (Επιστολή Ιακώβου 4:7)