Home / Bibel ämnen / Demoner

Demoner

Demoner är fallna änglar som tjänar Satan. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 12:9  Och han den store draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.”

Demoner är mäktiga, men är underställda Gud. Bibeln säger i Markusevangeliet 1:27  Alla greps av bävan och började fråga varandra: "Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom."”

Jesus har auktoritet över de onda andarna. Bibeln säger i Lukasevangeliet 4:35-36  Men Jesus hutade åt honom: "Tig! Far ut ur honom!" Demonen kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och frågade varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut."”

Hur är orena andar närvarande idag? Fienden är osynlig, men kampen är verklig och personlig. Bibeln säger i Efesierbrevet 6:12  Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrerna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.”

Om vi underordnar oss Gud, och står emot Satan, kommer han att fly. Bibeln säger i Jakobsbrevet 4:7  Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.