Home / Bibelemner / Demoner/onde ånder

Demoner/onde ånder

Onde ånder er falne engler som tjener Satan. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 12,9. ”Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.”

Onde ånder har makt, men makten er begrenset av Gud. Det står i Bibelen, Markus 1,27. ”Alle ble forferdet og spurte hverandre: ”Hva er dette? En ny lære med makt og myndighet! Han befaler til og med de urene ånder, og de adlyder ham”.”

Jesus har makt over onde ånder. Det står i Bibelen, Lukas 4,35-36. ”Men Jesus talte strengt til ånden og sa: ”Ti stille, og far ut av ham!” Den onde ånd rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten at han ble skadet. Da ble de alle grepet av forferdelse, og de sa til hverandre: ”Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene ånder, og de farer ut”.”

På hvilken måte er onde ånder til stede i dag? Fienden er usynlig, men kampen som pågår er like fullt virkelig og personlig. Det står i Bibelen, Efeserne 6,12. ”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”

Hvis vi overgir oss til Gud og står imot Satan, har Satan ingen annen mulighet enn å stikke av. Det står i Bibelen, Jakob 4,7. ”Bøy dere da for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.”