Demoni

Demonii sunt îngeri căzuţi care slujesc lui Satana.

Este scris în Biblie: Apocalips 12:9. “Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.”

Demonii sunt puternici, dar îngrădiţi de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Marcu 1:27. “Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: “Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate şi ele Îl ascultă.”

Isus poate să-Şi exercite puterea asupra demonilor.

Este scris în Biblie: Luca 4:35-36. “Isus l-a certat şi i-a zis: “Taci şi ieşi afară din omul acesta!” Şi dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieşit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: “Ce înseamnă lucrul acesta? El porunceşte cu stăpânire şi cu putere duhurilor necurate şi ele ies afară!”

Cum sunt astăzi demonii? Vrăjmaşul este nevăzut, dar bătălia este reală şi personală.

Este scris în Biblie: Efeseni 6:12. “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”

Dacă ne predăm lui Dumnezeu şi rezistăm diavolului, atunci Satana va fugi de la noi.

Este scris în Biblie: Iacov 4:7. “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi.”