Δοξολογία

Ποιος πρέπει να λατρεύει τον Κύριο και πώς; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αινείτε τον Κύριο. Αινείτε τον Θεό στο αγιαστήριό του. Αινείτε Τον στο στερέωμα της δύναμής του. Αινείτε Τον για τα μεγαλεία Του. Αινείτε τον σύμφωνα με το πλήθος της μεγαλοσύνης Του. Αινείτε Τον με ήχο σάλπιγγας. Αινείτε Τον με ψαλτήρι και κιθάρα. Αινείτε Τον με τύμπανο και χοροστασία. Αινείτε Τον με χορδές και όργανο. Αινείτε Τον με εύηχα κύμβαλα. Αινείτε Τον με κύμβαλα αλαλαγμού. Κάθε πνοή ας αινεί τον Κύριο. Αλληλούια." (Ψαλμός 150: 1 - 6)

Η λατρεία είναι μια πνευματική προσφορά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Διαμέσου αυτού λοιπόν ας προσφέρουμε πάντοτε θυσία αίνεσης, δηλαδή καρπό από τα χείλη μας, που ομολογούν το όνομά Του." (Επιστολή προς Εβραίους 13: 15)

Με τη λατρεία ευχαριστούμε τον Θεό για τα πολλά δώρα του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ευλόγει, ω ψυχή μου, τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες Του." (Ψαλμός 103: 2)

Λατρεύουμε τον Θεό για τη συγχώρεση και την ανταπόκριση στην προσευχή μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σε προσμένει ύμνος, Θεέ, στη Σιών. Και σε σένα θα αποδοθεί η ευχή. Ω, εσύ που ακούς προσευχή, σε σένα θα έρχεται κάθε σάρκα. Λόγια ανομίας υπερίσχυσαν εναντίον μου. Εσύ θα καθαρίσεις τις παραβάσεις μας." (Ψαλμός 65: 1 - 3)

Όλη η δημιουργία είναι σαν μια συμφωνία που λατρεύει τον Θεό για αυτό που Εκείνος είναι και αυτό που κάνει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αινείτε τον Κύριο. Αινείτε τον Κύριο από τους ουρανούς. Αινείτε Τον μέσα στα ύψιστα. Αινείτε Τον όλοι οι άγγελοί Του. Αινείτε Τον όλες οι δυνάμεις Του. Αινείτε Τον, ήλιε και φεγγάρι. Αινείτε Τον όλα τα άστρα του φωτός. Αινείτε Τον οι ουρανοί των ουρανών και τα νερά που είναι πάνω από τους ουρανούς. Ας αινούν το όνομα του Κυρίου, επειδή αυτός πρόσταξε και χτίστηκαν. Και τα στερέωσε στον αιώνα και στον αιώνα. Έβαλε διάταγμα που δεν θα παρέλθει. Αινείτε τον Κύριο από τη γη, δράκοντες και όλοι οι άβυσσοι. Φωτιά και χαλάζι, χιόνι και ατμός, ανεμοστρόβιλος, αυτός που εκτελεί τον λόγο του, τα βουνά και όλοι λόφοι, καρποφόρα δένδρα και όλοι οι κέδροι. Τα θηρία και όλα τα κτήνη, ερπετά και πουλιά φτερωτά. Βασιλιάδες της γης και όλοι οι λαοί, άρχοντες και όλοι οι κριτές της γης. Και νέοι και παρθένες, γέροντες μαζί με νεότερους. Ας αινούν το όνομα του Κυρίου, επειδή το δικό του όνομα μόνον είναι υψωμένο. Η δόξα Του είναι επάνω στη γη και στον ουρανό. Και Αυτός ύψωσε κέρας στον λαό του, ύμνο σε όλους τους οσίους Του, στους γιους Ισραήλ, ενός λαού που είναι κοντά Του. Αλληλούια." (Ψαλμός 148)

Μπορούμε να λατρέψουμε τον Θεό, επειδή είναι ισχυρός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Υψώσου, Κύριε, στη δύναμή σου. Θα υμνούμε και θα ψαλμωδούμε τη δύναμή Σου." (Ψαλμός 21: 13)

Ένας καλός τρόπος να δοξολογήσουμε το Θεό είναι μέσω της μουσικής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αγάλλεστε, δίκαιοι, στον Κύριο. Στους ευθείς ταιριάζει η σύνεση. Υμνείτε τον Κύριο με κιθάρα. Με δεκάχορδο ψαλτήρι ψαλμωδήστε σε Αυτόν. Ψάλλετε σε Αυτόν νέο τραγούδι. Παίζετε καλά τα όργανά σας με αλαλαγμό." (Ψαλμός 33: 1 - 3)

Να λατρεύεις τον Θεό, ακόμα και όταν ραγίζει η καρδιά σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή. Η αίνεσή Του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε μαζί μου τον Κύριο και ας υψώσουμε μαζί το όνομά Του." (Ψαλμός 34: 1 – 3)

Πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό κάθε μέρα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Έτσι θα ψαλμωδώ διαρκώς το όνομά σου, για να εκπληρώνω καθημερινά τις ευχές μου." (Ψαλμός 61: 8)

Λάτρεψέ τον για να μετατρέψει την θλίψη σε ευτυχία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μου μετέτρεψες τον θρήνο μου σε χαρά. Έλυσες τον σάκκο μου και με περιτύλιξες ευφροσύνη. Για να ψαλμωδεί σε σένα η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε, ο Θεός μου, θα σε υμνώ στον αιώνα." (Ψαλμός 30: 11 – 12)

Δοξολόγησε τον Θεό για την αγάπη Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμάσιά του προς τους γιους των ανθρώπων. Επειδή ψυχή που διψούσε τη χόρτασε και ψυχή που πεινούσε τη γέμισε από αγαθά." (Ψαλμός 107: 8 – 9)