Home / Bibel ämnen / Lovprisa

Lovprisa

Hur skall vi lovprisa Herren? Bibeln säger i Psalm 150:1-6   Halleluja!  Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel. Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och lyra, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängaspel och flöjt, prisa honom med klingande cymbaler, prisa honom med jublande cymbaler. Allt som lever och andas skall prisa Herren. Halleluja!

Lovprisning är ett andligt offer. Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:15   Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn

Vi prisar och tackar Gud för hans mångfaldiga nådegåvor. Bibeln säger i Psalm 103:2   Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör:

Prisa Gud för förlåtelse och besvarad bön. Bibeln säger i Psalm 65:2-4   Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss.    

Hela skapelsen är som en symfoni som prisar Gud för den han är och vad han gör. Bibeln säger i Psalm 148   Halleluja! Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden. Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla strålande stjärnor. Prisa honom, du himlarnas himmel, du vatten ovanför himlen. De skall prisa Herrens namn, ty han befallde och de skapades. Han gav dem deras plats för evig tid, bestämde en ordning som aldrig förgår. Prisa Herren på jorden, havsdjur och väldiga djup, blixt och hagel, snö och dimma, du stormvind som gör vad han befaller, alla höjder och berg, alla fruktträd och cedrar, vilda djur och boskap, kräldjur och flygande fåglar, alla jordens kungar och folk, alla dess furstar och domare, ynglingar och flickor, gamla och unga. De skall prisa Herrens namn, hans namn är det enda upphöjda, över jord och himmel är hans majestät. Han har gjort sitt folk mäktigt, till ära för alla sina trogna, för Israel, det folk som står honom nära. Halleluja!

Ett bra sätt att prisa Gud är genom musik. Bibeln säger i Psalm 33:1-3   Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud!

Prisa Gud även när ditt hjärta håller på att brista. Bibeln säger i Psalm 34:2-3   Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov. Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds.

Prisa Gud för han kan vända sorg till lycka. Bibeln säger i Psalm 30:12-13   Du vände min dödsklagan i dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall jag sjunga ditt lov och aldrig tystna. Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig.

Tacka Gud för hans kärleksfulla omsorg. Bibeln säger i Psalm 107:8-9   De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.