Laudă

Cine şi cum trebuie să laude pe Domnul?

Este scris în Biblie: Psalmul 150:1-6. “Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită! Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu alăuta şi harfa! Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L, cântând cu instrumente cu coarde şi cu cavalul. Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare! Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!”

Lauda este un dar spiritual.

Este scris în Biblie: Evrei 13:15. “Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.”

Lauda este mulţumire către Dumnezeu pentru multele Sale daruri minunate.

Este scris în Biblie: Psalm 103:2. “Binecuvintează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui!”

Lăudaţi pe Dumnezeu pentru iertare şi răspunsuri la rugăciune.

Este scris în Biblie: Psalmul 65:1-3. “Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute. Tu asculţi rugăciunea, deaceea toţi oamenii vor veni la TIne. Mă copleşesc neleguirile: dar Tu vei ierta fărădelegile noastre.”

Toată creaţiunea este o simfonie lăudând pe Dumnezeu pentru Cine este El şi pentru ce face El.

Este scris în Biblie: Psalmul 148. “Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte! Lăudaţi-L toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui! Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase! Lăudaţi-L cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai pe sus de ceruri! Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi şi nu le va călca. Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare şi adâncuri toate; foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vânturi năpraznice, care împliniţi poruncile Lui, munţi şi dealuri toate, pomi roditori şi cedri toţi, fiare şi vite toate, târâtoare şi păsări înaripate, împăraţi ai pământuilui şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului, tineri şi tinere, bătrâni şi copii! Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: Măreţia Lui este mai pe sus de pământ şi de ceruri. El a înălţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Lăudaţi pe Domnul!'

Putem lăuda pe Dumnezeu pentru că El este puternic.

Este scris în Biblie: Psalmul 21:13. “Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.”

O cale minunată de a lăuda pe Dumnezeu este prin muzică.

Este scris în Biblie: Psalmul 33:1-3. “Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă! Lăudaţi pe Domnul cu harfa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!”

Să lăudăm pe Dumnezeu chiar când inimile noastre sunt rănite.

Este scris în Biblie: Psalmul 34:1-3. “Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!”

Să lăudăm pe Dumnezeu în fiecare zi.

Este scris în Biblie: Psalmul 61:8. “Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.”

Să-L lăudăm căci ne preface suferinţa în bucurie.

Este scris în Biblie: Psalmul 30:11-12. “Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-Ţi cânte şi să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule eu pururea Te voi lăuda!

Lăudaţi pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui.

Este scris în Biblie: Psalmul 107:8-9. “O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.”