Home / Bibelemner / Lovprisning

Lovprisning

Hvem bør prise Gud, og hvordan priser vi ham? Det står i Bibelen, Salmene 150,1-6. ”Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom, lovsyng ham i hans himmelborg! Lov ham for hans mektige verk, lov ham for hans store velde! Lov ham til gjallende horn, lov ham med harpe og lyre! Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengespill og fløyte! Lov ham med tonende cymbler, lov ham med klingende cymbler! Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!”

Lovprisning er et åndelig offer vi kan gi til Gud. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,15. ”La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn.”

Lovprisning er å takke Gud for alle de gode gaver han gir. Det står i Bibelen, Salmene 103,2. ”Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!”

Pris Gud for tilgivelse og bønnesvar. Det står i Bibelen, Salmene 65,2-4. ”Gud, det er rett å lovsynge deg på Sion og holde de løfter som er gitt deg, du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg med sin syndeskyld. Når våre synder blir for tunge å bære, da sletter du dem ut.”

Hele skaperverket er som et symfoniorkester som priser Gud for den han er og det han gjør. Det står i Bibelen, Salmene 148. ”Halleluja! Lovsyng Herren fra himmelen, lovsyng ham i det høye! Lov ham, alle hans engler, lov ham, hele hans hær! Lov ham, sol og måne, lov ham, hver lysende stjerne! Lov ham, du høye himmel, du vann som er over himmelen! De skal lovsynge Herrens navn, for de ble skapt på hans bud. Han lot dem få sin plass for alltid og gav dem en lov de ikke bryter. Lovsyng Herren fra jorden, store sjødyr og alle havdyp, ild og hagl, snø og skodde, du storm som setter hans ord i verk! Dere fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer, ville dyr og alle slags fe, krypdyr og flygende fugler! Konger på jorden og alle folk, stormenn og styresmenn i verden, unge menn og kvinner, gamle folk og gutter! De skal lovsynge Herrens navn, for hans navn alene er opphøyet; hans herlighet er utbredt over himmel og jord. Stor kraft har han gitt sitt folk. Derfor lovsynges han av alle sine fromme, av Israel, folket som får være ham nær. Halleluja!”

Vi skal prise Gud fordi han er mektig. Det står i Bibelen, Salmene 21,14. ”Reis deg, Herre, i din velde! Med sang og spill vil vi prise ditt storverk.”

Vi kan prise Gud gjennom musikk. Det står i Bibelen, Salmene 33,1-3. ”Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! Det sømmer seg for de oppriktige å synge Herrens pris. Lovsyng ham til lyren og spill på tistrenget harpe! Syng for ham en ny sang, spill vakkert og rop av glede!”

Pris Gud, uansett hva som skjer eller hvilken situasjon du er i. Det står i Bibelen, Salmene 34,2-4. ”Jeg vil alltid prise Herren og stadig lovsynge ham. Jeg roser meg av Herren; de hjelpeløse blir glade når de hører det. La oss sammen hylle Herren og prise hans store navn!”

Vi skal prise Gud hver dag. Det står i Bibelen, Salmene 61,9. ”Så skal jeg alltid lovsynge ditt navn, når jeg daglig oppfyller mine løfter.”

Pris ham for at han vender sorg til glede. Det står i Bibelen, Salmene 30,12-13. ”Du vendte min sorg og klage til dans, du løste mine sørgeklær og hyllet meg i gledens drakt. Derfor vil jeg av hele min sjel synge om deg og aldri tie. Jeg takker deg evig, Herre, min Gud.”

Pris Gud for hans kjærlighet og omsorg. Det står i Bibelen, Salmene 107,8-9. ”De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han slokker deres brennende tørst og metter de sultne med det som godt er.”