Εκκλησία

Τι είναι η εκκλησία; Όχι ένα κτήριο, αλλά οι άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό μαζί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Θεός, που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σ’ αυτόν, είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς…" (Πράξεις 17:24.)

Η εκκλησία είναι άνθρωποι που πιστεύουν. "Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας;" (Προς Κορινθίους Α΄ 3:16)

Τι κάνει η εκκλησία; Η εκκλησία διαδίδει το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "κήρυξε τον λόγο· επίμενε έγκαιρα, άκαιρα· έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδασκαλία." (Προς Τιμόθεο Β΄ 4:2.)

Η εκκλησία έχει ευθύνες που έχουν δοθεί από τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι αυτός (ο Χριστός) έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους για την τελειοποίηση των αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού· μέχρις ότου όλοι ανεξαίρετα να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού σε τέλειο άνδρα, σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού·" (Προς Εφεσίους 4:11 - 13.)

Κάθε πιστός μπορεί να προσφέρει μια σημαντική συμβολή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου του ενός Πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι· και όλοι ποτιστήκαμε σε ένα Πνεύμα." (Προς Κορινθίους Α΄ 12:13)

Οι πιστοί ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…μην αφήνοντάς το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον· και μάλιστα, τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα." (Προς Εβραίους 10:25)