Home / Bibelemner / Menigheten

Menigheten

Hva er menigheten? Menigheten eller kirken er ikke bare en bygning; den består av mennesker. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 17,24. ”Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender.”

Menigheten er samfunnet av de som tror. Det står i Bibelen, Efeserne 2,21. ”Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel.” 1. Korinterne 3,16. ”Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?”

Hva er den viktigste oppgaven menigheten har? Det er å spre evangeliet, de gode nyhetene om frelse. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 4,2. ”Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem!”

Gud har gitt menigheten et ansvar. Det står i Bibelen, Efeserne 4,12. ”Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp.”

Hver troende person i menigheten har en viktig oppgave å utføre. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 12,13. ”For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke.”

Troende oppmuntrer hverandre. Det står i Bibelen, Hebreerne 10,25. ”Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.”