Home / Bibel ämnen / Församlingen, Kyrkan

Församlingen, Kyrkan

Vad är församlingen? Kyrkan? Inte en byggnad, men människorna som den består av. Bibeln säger i Apostlagärningarna 17:24  Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand.

Kyrkan, (församlingen) är människor som tror. Bibeln säger i Efesierbrevet 2:21 Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren;  1 Korinthierbrevet 3:16 säger: Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?

Kyrkans (församlingens) uppgift är att sprida evangeliet. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 4:2  förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning.

Kyrkan, (församlingen) har en uppgift som Gud har givit. Bibeln säger i Efesierbrevet  4:12 -13  De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

Varje troende är betydelsefull. Bibeln säger i 1 Korinterbrevet 12:13  Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

De troende uppmuntrar varandra. Bibeln säger i Hebreerbrevet 10:25  och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.