Home / Subiecte biblice / Biserică

Biserică

Ce este Biserica? Nu o clădire, ci oamenii cuprinşi în ea.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 17:24. “Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.”

Biserica este constituită din oameni care cred.

Este scris în Biblie: Efeseni 2:21. “Noi cei care credem suntem cu toţii armonios îmbinaţi cu Cristos, ca nişte părţi ale unui templu minunat aflat în continuă dezvoltare.”

1Corinteni 3:16. “Nu vă daţi seama că voi sunteţi cu toţii împreună casa lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu trăieşte în mijlocul vostru, în casa aceasta?” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Ce face Biserica? Biserica răspândeşte Evanghelia în lume.

Este scris în Biblie: 2Timotei 4:2. “Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.”

Biserica are responsabilităţi date ei de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:12. “Oare de ce ne dă El aceste înzestrări speciale de a înfăptui anumite lucruri în modul cel mai bun? Pentru ca oamenii lui Dumnezeu să fie înzestraţi în vederea efectuării unei munci mai bune pentru El, întărind biserica lui Cristos şi aducând-o la poziţia de tărie şi maturitate” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Fiecare credincios are de făcut o contribuţie semnificativă.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 12:13. “Fiecare din noi este o parte din acest trup unic al lui Cristos. Unii din noi suntem evrei, alţii ne-evrei, unii suntem robi, alţii suntem liberi. Dar Duhul Sfânt ne-a potrivit pe fiecare la locul nostru într-un singur trup. Noi am fost botezaţi în trupul lui Cristos de singurul Duh şi am primit acelasi Duh Sfânt.” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Credincioşii se încurajează unii pe alţii.

Este scris în Biblie: Evrei 10:25. “Să nu neglijăm îndatoririle noastre către biserică şi întrunirile din cadrul ei, cum fac unii, ci să ne încurajăm şi să ne prevenim reciproc, mai cu seamă în vremuri ca acestea, când ziua întoarcerii Sale e atât de apropiat㔠(Noul Testament pe înţelesul tuturor).