Εκκλησιασμός

Ο Θεός αξίζει τη δοξολογία μας και τη λατρεία μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μπείτε μέσα στις πύλες του με δοξολογία και στις αυλές του με ύμνο· δοξολογείτε τον· ευλογείτε το όνομά του. Επειδή ο Κύριος είναι αγαθός· το έλεός του παραμένει στον αιώνα και η αλήθεια του από γενεά σε γενεά." (Ψαλμός 100:4 - 5)

Πηγαίνουμε στην εκκλησία για να βρούμε τον Κύριο και να συλλογιστούμε όσα έκανε και κάνει για μας ο Ιησούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζητάω· το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, να θωρώ την ωραιότητα του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό του." (Ψαλμός 27:4)

Ο εκκλησιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον έσχατο καιρό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "μη αφήνοντάς το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον· και μάλιστα, τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα." (Προς Εβραίους 10:25)

Ο Θεός υπόσχεται την παρουσία Του ακόμη και στις μικρές ομάδες πιστών. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή όπου είναι συγκεντρωμένοι δυο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους." (Ματθαίος 18:20)

Να είσαι χαρούμενος που μπορείς να λατρέψεις το Θεό ελεύθερα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ευφράνθηκα, όταν μου είπαν: Ας πάμε στον οίκο του Κυρίου." (Ψαλμός 122:1)

Πήγαινε στην εκκλησία για να ακούσεις και να μάθεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Φύλαγε το πόδι σου, όταν πηγαίνεις στον οίκο του Θεού· και δείχνε προθυμία να ακούς, μάλλον, παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων, που δεν αισθάνονται ότι πράττουν κακώς." (Εκκλησιαστής 5:1)

Πηγαίνουμε στην εκκλησία, για να συναντήσουμε το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Κύριος, όμως, είναι στον άγιο ναό του· σώπα μπροστά του, ολόκληρη η γη." (Αββακούμ 2:20)

Ο Ιησούς έδωσε το παράδειγμα σε μας με την παρουσία Του στη συναγωγή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου και σηκώθηκε να διαβάσει." (Λουκάς 4:16)