Home / Subiecte biblice / Participarea la Biserică

Participarea la Biserică

Dumnezeu este vrednic de închinarea noastră.

Este scris în Biblie: Psalm 100:4-5. “Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. Căci Domnul este bun: bunătatea Lui ţine în veci şi credincioşia Lui din neam în neam.”

Mergi la Biserică spre a găsi pe Domnul şi a auzi despre Isus.

Este scris în Biblie: Psalm 27:4. “Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui.”

A merge la Biserică este important în special în zilele din urmă.

Este scris în Biblie: Evrei 10:25. “Să nu neglijăm îndatoririle noastre către biserică şi întrunirile din cadrul ei, cum fac unii, ci să ne încurajăm şi să ne prevenim reciproc, mai cu seamă în vremuri ca acestea, când ziua întoarcerii Sale e atât de apropiat㔠(Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Dumnezreu promite prezenţa Sa chiar în foarte mici grupuri de credincioşi.

Este scris în Biblie: Matei 18:20. “Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Fii bucuros că poţi să lauzi pe Dumnezeu în libertate.

Este scris în Biblie: Psalm 122:1. “Mă bucur când mi se zice: “Haidem la Casa Domnului!”

Mergi la Biserică pentru a asculta şi a învăţa.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 5:1. “Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.”

Mergem la Biserică să întâlnim pe Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Habacuc 2:20. “Domnul este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui.”

Isus ne-a lăsat exemplul Său despre prezenţa Lui la Biserică.

Este scris în Biblie: Luca 4:16. “A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a ridicat să citească.”