Home / Bibel ämnen / Gå i Kyrkan

Gå i Kyrkan

Endast Gud är värd att tillbes. Bibeln säger i Psalm 100:4-5  Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.

Att närma sig Gud. Bibeln säger i Psalm 27:4  Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel.

Det är viktigt att gå i kyrkan i denna sista tid innan Jesu andra ankomst. Bibeln säger i Hebreerbrevet 10:25  och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Gud har lovat att vara mitt ibland oss oavsett gruppens storlek. Bibeln säger i Matteusevangeliet 18:20  Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Det är en glädje att gå till kyrkan. Bibeln säger i Psalm 122:1  Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Gå i kyrkan för att lära. Bibeln säger i Ordspråksboken 5:1-2  Min son, hör på min vishet och lyssna till min insikt, så att du vinnlägger dig om klokhet och kunskap får prägla dina ord.

Vi går i kyrkan för att möta Gud. Bibeln säger i Habackuk 2:20  Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden.

Jesus är vårt föredöme när det gäller att gå till kyrkan regelbundet. Bibeln säger i Lukasevangeliet 4:16  Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa...

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.