Home / Bibelemner / Kirkegang

Kirkegang

Det er rett og riktig at vi tilber og priser Gud - han er verdig vår pris. Det står i Bibelen, Salmene 100,4-5. ”Gå gjennom hans porter med takkesang, inn i hans tempelgårder med lovsang. Lov ham og pris hans navn! For Herren er god, hans miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.”

Gå på kirken for å finne Gud og for å tenke på Jesus. Det står i Bibelen, Salmene 27,4. ”Én ting ber jeg Herren om, og det ønsker jeg inderlig: at jeg får bo i Herrens hus alle mine levedager, så jeg kan se hans velvilje og grunne i hans tempel.”

I de siste dager er det er spesielt viktig å gå på kirken og møte andre troende. Det står i Bibelen, Hebreerne 10,25. ”Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.”

Gud lover at han skal være tilstede der hvor små grupper av troende møtes sammen. Det står i Bibelen, Matteus 18,20. ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.”

Vær glad og takknemlig for at du har anledning til å tilbe i frihet. Det står i Bibelen, Salmene 122,1. ”Jeg er glad når de sier til meg: ”Vi vil gå til Herrens hus”.”

Vi går på kirken for å høre og for å lære. Det står i Bibelen, Forkynneren 5,1. ”Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få!”

Vi går på kirken for å møte Gud. Det står i Bibelen, Habakuk 2,20. ”Herren er i sitt hellige tempel; vær stille for ham, all jorden!”

Jesus var et eksempel for oss da han selv gikk regelmessig i kirken. Det står i Bibelen, Lukas 4,16. ”Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide.”