Η ελπίδα προέρχεται από την ανάμνηση όλων αυτών που ο Θεός έχει κάνει για μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αφού λοιπόν ανακηρυχθήκαμε άγιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου πήραμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη στην οποία στεκόμαστε. Και έχουμε καύχηση στην ελπίδα της δόξας του Θεού." (Επιστολή προς Ρωμαίους 5: 1 – 2)

Όταν χάνεις το θάρρος σου, εναπόθεσε την ελπίδα σου στον Χριστό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου; Και γιατί ταράζεσαι μέσα μου; Έλπισε στον Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου." (Ψαλμός 42: 11)

Η ελπίδα κινητοποιεί άλλες πολύτιμες αρετές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…όταν ακούσαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σε όλους τους αγίους για την ελπίδα που είναι για σας αποταμιευμένη στους ουρανούς, την οποία από πριν ακούσατε στον λόγο της αλήθειας του Ευαγγελίου." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 1: 4 - 5)

Η ελπίδα αυξάνεται καθώς θυμόμαστε την υπόσχεση της ανάστασης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θέλω μάλιστα ν’ αγνοείτε, αδελφοί, για όσους έχουν κοιμηθεί, για να μην λυπάστε, όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα." (Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4: 13)

Με την καρδιά σου θα βρεις την ελπίδα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν παύω να ευχαριστώ τον Θεό για σας, αναφέροντας εσάς στις προσευχές μου, προκειμένου ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης σε επίγνωσή του, ώστε να φωτιστούν τα μάτια του νου σας (αρχαίο κείμενο: «οφθαλμούς της καρδίας») στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του και ποιος ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του στους αγίους." (Επιστολή προς Εφεσίους 1: 16 - 18)