Hopp

Hopp ger oss förståelse av allt som Gud har gjort för oss. Bibeln säger i Romarbrevet 5:1-2  Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.

När du känner dig missmodig, sätt ditt hopp till Kristus. Bibeln säger i Psalm 42:12  Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud.

Hopp ger motivation till förändringar i livet. Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:4-5  ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. ...

Hoppet växer när vi tänker på löftet om uppståndelsen. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 4:13  Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.

Det kristna hoppet ger oss ett rikt liv. Bibeln säger i Efesierbrevet 1:18   Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga,

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.