Home / Bibelemner / Håp

Håp

Vi får håp ved å tenke over alt Gud har gjort for oss. Det står i Bibelen, Romerne 5,1-2. ”Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet.”

Når du føler deg nedfor og har problemer, sett din lit til Kristus. Det står i Bibelen, Salmene 42,12. ”Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.”

Håp frembringer også andre verdifulle egenskaper. Det står i Bibelen, Kolosserne 1,5. ”Den som springer fram av håpet. Det dere håper på, ligger ferdig for dere i himmelen. Men alt nå har dere fått høre om det gjennom sannhetens ord, evangeliet.”

Håpet vårt vokser når vi husker på Guds løfte om gjenoppstandelse fra døden. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,13. ”Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp.”

Du må bruke ditt hjerte for å finne frem til håpet. Det står i Bibelen, Efeserne 1,18. ”Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige.”