Τι είναι αυτό που καθιστά την ανθρώπινη ζωή πολύτιμη; Οι άνθρωποι δημιουργούνται κατ’ εικόνα Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, από άνθρωπο θα χυθεί το αίμα του, επειδή σύμφωνα με την εικόνα του Θεού ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο." (Γένεση 9: 6)

Κάθε στιγμή της ζωής είναι ένα δώρο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάνε μου γνωστό, Κύριε, το τέλος μου και τον αριθμό των ημερών μου ποιος είναι, για να γνωρίζω πόσο ακόμα θα ζήσω." (Ψαλμός 39: 4)

Το να ζούμε έχοντας στο νου μας την αιωνιότητα καθιστά τη ζωή πολύτιμη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δίδαξε μας να μετράμε έτι τις ημέρες μας, ώστε να προσκολλούμε τις καρδιές μας στη σοφία." (Ψαλμός 90: 12)

Το να ζούμε χωρίς εγωισμούς για χάρη του Ευαγγελίου καθιστά τη ζωή πολύτιμη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "επειδή όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει." (Μάρκος 8: 35)

Η πνευματική ζωή είναι αυτοθυσία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τον εαυτό του ή ζημιωθεί;" (Λουκάς 9: 25)

Η πνευματική ζωή είναι να ζεις σε συντροφιά με τον Χριστό και μπορεί να βρεθεί μόνο σε Εκείνον. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της ανάστασης, γνωρίζοντας τούτο, ότι ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας. Επειδή εκείνος που πέθανε, έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία." (Επιστολή προς Ρωμαίους 6: 5 - 7) Το εδάφιο 14: 6 του Ιωάννη λέει: "ο Ιησούς λέει σε αυτόν: Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού."