Home / Bibelemner / Livet

Livet

Hva er det som gjør et menneskeliv så verdifullt? Mennesker er skapt i Guds bilde. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 9,6. ”Når noen utøser menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker; for Gud skapte mennesket i sitt bilde.”

Hvert øyeblikk av livet er en gave fra Gud. Det står i Bibelen, Salmene 39,4. ”Lær meg, Herre, å kjenne min utgang, mine tilmålte dager, hvor få de er, så jeg kan skjønne hvor forgjengelig jeg er.”

Når vi ser livet i lys av evigheten, blir den tiden vi tilbringer her på jord svært verdifull. Det står i Bibelen, Salmene 90,12. ”Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.”

Å leve et uselvisk liv til evangeliets fremme blant mennesker, gjør livet verdifullt. Det står i Bibelen, Markus 8,35. ”For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det.”

Et åndelig liv går ut på å gi av seg selv til andre. Det står i Bibelen, Lukas 9,25. ”Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?”

Et åndelig liv går ut på å leve i fellesskap med Kristus, for livet finnes kun i ham. Det står i Bibelen, Romerne 6,5-7. ”Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død.”