Viaţă

Ce face ca viaţa omenească să fie valoroasă? Fiinţele omeneşti au fost făcute după chipul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Geneza 9:6. “Dacă varsă cineva sângele omului şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.”

Fiecare clipă din viaţa este darul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 39:4. “Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.”

Trăirea vieţii în lumina veşniciei face viaţa valoroasă.

Este scris în Biblie: Psalm 90:12. “Invaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă.”(“Învaţă-ne să ne numărăm zilele noastre şi să ne dăm seama cât de puţine sunt; ajută-ne să le petrecem aşa cum ar trebui” – traducerea engleză TLB).

Trăirea neegoistă pentru Evanghelie face viaţa valoroasă.

Este scris în Biblie: Marcu 8:35. “Dacă insistaţi să vă păstraţi viaţa, o veţi pierde. Numai acei care renunţă la viaţa lor, de dragul Meu şi de dragul Evangheliei, vor ajunge vreodată să cunoască ce înseamnă să trăieşti cu adevărat” (NT pe înţelesul tuturor).

Viaţa spirituală este plină de sacrificiu de sine.

Este scris în Biblie: Luca 9:25. “Şi ce ar folosi un om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?”

Viaţa spirituală este trăirea în părtăşie cu Hristos şi poate fi găsită doar în El.

Este scris în Biblie: Romani 6:5-7. “Căci voi aţi devenit o parte din El şi, în felul acesta, aţi murit - se poate spune - împreună cu El; iar acum sunteţi părtaşi la noua Sa viaţă şi veţi învia după cum a înviat şi El. Vechile voastre dorinţe păcătoase au fost ţintuite o dată cu El pe cruce; acea parte din voi căreia îi place să păcătuiască a fost zdrobită şi rănită de moarte, aşa încât acum, trupul vostru iubitor de păcat nu mai este subjugat păcatului şi nici nu mai trebuie să fie rob al păcatului; prin moartea lui Cristos sunteţi eliberaţi de sub puterea şi vraja lui seducătoare” (NT pe înţelesul tuturor).

Ioan 14:6. “Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”