Liv

Vad gör människans liv värdefullt? Människor är skapade till Guds avbild. Bibeln säger i 1 Moseboken 9:6   Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud gjorde människan till sin avbild.

Varje ögonblick av vårt liv är en Guds gåva. Bibeln säger i Psalm 39:5   Herre, lär mig inse att jag skall dö och hur få mina tillmätta dagar är, inse att jag är förgänglig.

När vi lever livet med evighetsperspektiv blir det mer värdefullt. Bibeln säger i Psalm 90:12   Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet.

 Att leva osjälviskt för Gud gör livet värdefullt. Bibeln säger i Markusevangeliet 8:35   Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

Andligt liv är självuppoffrande. Bibeln säger i Lukasevangeliet 9:25   Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?

Andligt liv är att leva i gemenskap med Kristus och finns bara i honom. Bibeln säger i Romarbrevet 6:5-7   Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden.

Johannesevangeliet 14:6 säger: Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.