Ένας οξύθυμος άνθρωπος είναι ανόητος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μη σπεύδεις να θυμώνεις μέσα στο πνεύμα σου· επειδή, ο θυμός αναπαύεται μέσα στον κόρφο των αφρόνων." "Η φρόνηση του ανθρώπου συστέλλει το θυμό του· και είναι δόξα του να παραβλέπει την παράβαση." "Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο δυνατός· κι αυτός που εξουσιάζει το πνεύμα του, παρά αυτός που εκπορθεί μια πόλη." (Εκκλησιαστής 7:9, Παροιμίες 19:11, και 16:32.)

Να ξεπεράσεις το θυμό γρήγορα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "«Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε»· ο ήλιος ας μη δύει, ενώ είστε ακόμα στον παροργισμό σας· μη δίνετε τόπο στο διάβολο." (Προς Εφεσίους 4:26-27.)

Μην ανταποδίδεις όταν σε βλάπτουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "μην αποδίδοντας κακό αντί κακού ή λοιδορία αντί λοιδορίας· αλλά, το αντίθετο, αποδίδοντας ευλογίες· μια που ξέρετε ότι σε τούτο προσκληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία·" (Α΄ Πέτρου 3:9.)

Ο θυμός προκαλεί σύγκρουση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, όποιος χτυπάει το γάλα, βγάζει βούτυρο· και όποιος πιέζει τη μύτη βγάζει αίμα· και όποιος ερεθίζει οργή, προξενεί μάχες." (Παροιμίες 30:33.)