Home / Bibel ämnen / Vrede

Vrede

En obehärskad, lättretad man är en dåre. Bibeln säger i Predikaren 7:10  Var inte snar till vrede, vreden bor i dårars bröst. 

Ordspråksboken 16:32 säger:  Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre behärska sig själv än inta en stad.

Ordspråksboken 19:11 säger:  Förstånd gör en man fördragsam, han sätter en ära i att förlåta.

Gör dig av med vreden snabbt. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:26-27   Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Ge inte igen för en oförrätt. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 3:9”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

Vrede leder till kiv. Bibeln säger i Ordspråksboken 30:33 ”Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...