Home / Bibel ämnen / Vrede

Vrede

En obehärskad, lättretad man är en dåre. Bibeln säger i Predikaren 7:10  Var inte snar till vrede, vreden bor i dårars bröst. 

Ordspråksboken 16:32 säger:  Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre behärska sig själv än inta en stad.

Ordspråksboken 19:11 säger:  Förstånd gör en man fördragsam, han sätter en ära i att förlåta.

Gör dig av med vreden snabbt. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:26-27   Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Ge inte igen för en oförrätt. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 3:9”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

Vrede leder till kiv. Bibeln säger i Ordspråksboken 30:33 ”Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.