Home / Bibelemner / Sinne

Sinne

En person med kort lunte er en dåre. Det står i Bibelen, Forkynneren 7,9; Ordspråkene 19,11 og 16,32. ”Vær ikke for snar til å bli sint, for sinne bor i dårenes bryst.” ”Klokskap gjør mennesket langmodig, å bære over med urett er en pryd for mannen.” ”En sindig mann er bedre enn en helt; den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.”

Bli fort ferdig med irritasjoner og sinne. Det står i Bibelen, Efeserne 4,26-27. ”Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. La ikke djevelen slippe til.”

Ikke forsøk å ta igjen når noen gjør noe galt mot deg. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,9. ”Gjengjeld ikke ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord. Dere skal tvert imot velsigne. For dere er selv kalt til å få velsignelse.”

Sinne fører til strid. Det står i Bibelen, Ordspråkene 30,33. ”For trykk på melken gir smør, trykk på nesen gir blod, og trykk på vreden volder strid.”