Ικανοποίηση

Τι φέρνει ικανοποίηση; Η ικανοποίηση είναι ένα δώρο από το Θεό και αυξάνεται, όταν έχουμε την άποψη του Θεού στη ζωή μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "...εγώ έμαθα να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω να περνώ με στέρηση, ξέρω και να έχω περίσσευμα· σε κάθε τι, και σε όλα, είμαι διδαγμένος και να χορταίνω και να πεινάω, και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ, διαμέσου του Χριστού, που με ενδυναμώνει." (Προς Φιλιππησίους 4: 11 - 13.)

Η ικανοποίηση προέρχεται από την ταπεινότητα και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κύριε, δεν υπερηφανεύτηκε η καρδιά μου, ούτε υψώθηκαν τα μάτια μου· ούτε περπατάω σε πράγματα μεγάλα και ψηλότερα από μένα." (Ψαλμός 131:1.)

Η ικανοποίηση αυξάνεται με την αφοσίωση στο Χριστό και τις αιώνιες αξίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους· επειδή ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει· ή στον έναν θα προσκολληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον Μαμμωνά." (Ματθαίος 6:24)

Ο φθόνος είναι εμπόδιο στην ικανοποίηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου· μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου· ούτε τον δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι, που είναι του πλησίον σου." (Έξοδος 20:17.)

Ο υλισμός είναι ένα εμπόδιο στην ικανοποίηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 6:9)